google.com, pub-1214054292722785, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

Marsiya Seydina Mandione LAYE

Marsiya Seydina Mandione LAYE - Saliou HANE
00:00 / 00:00

1) Ma faf sat xaliima , te roy kiifi roy 

Sëriñ aadi, yeesal wayam cip Sangam 

2) Ku Baay Abdulaay way,  de yeemnaa kemam

Ku doon Seppi tiisuk Libaas Jar nga xam 

3) Ku Sëyna Issa daan gërëm ngir nangoom 

Ñu war toppa saawam, ba tuufuy ngërëm

4) Ku Baay Babacar daan dawal , ak di raam 

Kufiy xellu, war ngaa di sakkum mbegëm 

5) Sëtup AlHasan LAYE doney Mahdiyu

Miy Sëyna Manjoon LAYE, mi rëër ñep ba dem 

6) Dadaan xëy di goontooko xaarum ndiggël 

Ci Maam Seydi Issa, di nëbbup cërëm 

7) Joxoon leppi woormaa ni Haaruuna ak 

Kalimul Ilaahi , Ci Issa magam

8) Te moo laandi ay may, batax koo ramaas

Bideew, jaanta beek weer wi, def cip ëmbëm 

9) Te mooy geeju ci xam xam, ya nëbbook ya feeñ

Du maasook Ci may yaak, kiraamaak Hikam 

10) Lu waay raw ngireek cër, ba ñëw, jebbëlu

Lu waay fées, ci ay may, ba gis Njoon nërëm 

11) Kilee gaanjareey jëf, te reftaal Jikoom 

Du yukkët du jaambat, lu mettiw nattoom 

12) Limuy poñ la raangoo, Ca Buur ak Ndawam 

Du xool lenni mbaaxam, ngireek waac Bisëm

13) Musul tooñ Boroomam, musul jup rëddëm 

Ragal YALLA, Woormaal Ko, moodoon mbubëm

14) dëkee dilke yiw, jiit ca, rawleen ca fuuf 

Te naa maytuleen YALLA, daw am meram 

15) Du kuy diisalap jaam, ngireek neexitam 

Du tiisleet, du tiiislu ngireek sakku koom 

16) Te moo yaatu, laabiir , di as Gor su wer

Du kuy boddi Soppeem,  du ñukkël kanam 

17) Du niiru, du aaw, Njoon  du kuy yaxxa der 

Te daw yee, taxoon noppi, dammup gisëm 

18) Tabam ga wedam loo na, waamee ki geej

Batax guur gi, daa xëy di laac siy dërëm 

19) Ku daan jaamu Buur YALLA, mooy wettëlëm 

Ku fiy moy, bu woomleet,  mu daw ap ëttëm 

20) kilee Jeppi dunyaa, te xam ay naxeem 

Mu muccël  ca , kuy  xellu, dekluy waxam 

21)Ñongal Tool bi Baye LAYE Bayyon, bañ mu ruuur 

Wëyël yitte Maam Seydi , dolliw xambam 

22) Da ngaa fekka dunyaa, dajal xiini wor 

Nga taskoo ci yeete, bafar luy lëndëm 

23) Da ngaa fekka Bakken yi, diir jëm ci mbon 

Nga fek ko ci Sakkum ngëneelak ni'am

24) Sa waar, Waa ngi soontu,  kuneey xëy di gööp 

Lu Buur jaajëfël, kon yaayoo ngaa gërëm 

24) Wallay Yaay ki jar xam , kulay xam di way 

Ku roy fii ci Yaw raw,  ëllëk gis mbegëm 

25) Xanaa janta, day mar maral, ay Gisin

Nde, kon ñepp xëy gaawtu, sakkum mbeggëm 

26) Awaay Maam, sa sët baa ngi nii jallema 

Defarmaat; farooma, takkalmay ngalam 

27) Awaay Maam, jarak jaaa ngi kaay jëlma fac 

Te fööt maat, ma set wic, Defalmay ni'am 

28) a Maam golbi daa raglu, kaay jallema

Te wanleema ak Njiin, mu nangulma tam 

29) Damaa xool, Sa geej gii, mu Yaa lool  neeex 

Ma ñew rot ci xaaaraan ki landiy ni'am 

30) Na Buur dolii Lay xeewëlëk ngërma ndeem 

Te sëlmal ci Baay Laay mu laal aw ñoñam

bottom of page