google.com, pub-1214054292722785, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

Poème du Professur Assane SYLLA

Poème :"Buur Yalla di kéémtaan" 

Par Le Professeur Assane Sylla 

 Bismi Laahi Rahmaani Rahiim.
 

Buur Yallaa di kéémtaan

Ndax moo man te moo xam

Yéému leen ci mbaaxam

Te gëm ko« wa Laahi »

 

Moom mi defar dun-yaa

Boole kok mbindééf ya

Gis leen xééwëlam ya

Ta waaru “LiLaahi”

 

Seetal dun-yaak li ci biir

Asamaan aki niir

Janta ,biddééw aki weer

Té yéému “liLaahi”

 

Yërmëndéém ja yaa na

Moom mi màgg wéét na

Amul maas ,tiim na

Mbindééf yépp “wa Laahi”!

 

Nanu gëm te woolu

Dëggël ko te doyloo

Muhammed Rasuulu

« Xayru xalxi Laahi »

 

Saabaam yaako seede

Gaa ñu baax ña teewe

Alxuraan ja wàcce

Di« kalaamu Laahi »

 

Liggééyam ba réy na

Ba tey jaamu sax na

Gaani santa war na

Ci baaxu Ilaahi

 

Penku baak ca sowu

Lislaam rafet siiwo

Leer ya dañu saawo

Nuy sujjoot li Laahi

 

Li Buur Yàlla tettal

Imaam ñëw ko leeral

Ruuhu dal ko siiwal

La nuy gëm“wa Laahi”

 

Limaamoo fi woote

Ne Yàllaa ma yonni

Waare , doy nu jiité

Nu wuyyu li Laahi

 

Am nga ndam fa Laahi

Tedd nga Baay Laahi

Wàcca nga« wa laahi »

Boroom diiné laahi

 

Moom du xool ci tééré

Jangul te du maas

Lii kay doyna seede

Ci waa« ahlu Laahi »

 

Seydi Ruuhu dem na

Jalooreem ya réy na

Manjoon Laay taxaw na

Di sellal« li Laahi »

 

Isaa gééju leer nga

Tabeek yiw taranga

Oyof muñ jàmbaar nga

Yewen jub« wa Laahi »

 

Seetal gaañu baax ña

Ak seen jë yu leer ya

Saxoo na ñu baat ya

Mu leen jox “li Laahi”

 

Laa ilaaha illa laahu

Muhammadu Rassulu

Yékki nañ ko selloo

Saxoo jaamu Laahu

 

Gërëm leen ku baax ka

Tafsir Ibra Mbenga

Taxaw seede, mat nga

Dëgël ka« liLaahi »

 

Jaam bu santa laahi

Dox di wuyyoo laahi

Jubël yoonu Laahu

Am ngërëm faLaahu

 

Nanuy moytu noonoo

Bu nuy dox di rééroo

Jullit yépp mbokkoo

Li dey woor na Laahu

 

Borom ol yu booloo

Bokk benn mbooloo

Ñaan ci Yàlla, yelloo

Yërmëndéém “wa Laahi”

 

Ku fuy dox di xottu

Wollëré ka xaste

Luy rééroo , nga jiité

Alku, yéés, “wa Laahi”

 

Bu nuy deeti réy lu

Moo di yoonu sànku

Te  mooy indi jomlu

Ba gaañu fa Laahu

 

Waa ja dox di sàkku

Màxaama aka bàkku

Daraja dey ,sànku ,

Torox, sewfa Laahu

 

Buur Yàllaa di dogal

Te mooy Boroom xééwël

Ku ko soob mu xééwël

La leer yafa Laahu

 

Santa war na jaam yi

Ak lu man ti am fii

Ci dun-yaa te metti

“Al hamdu liLaahi”

 

Nanu Yalla jubël

Ci lislaam te musël

Nu ci bépp mbugël

Te baal nu« li Laahi »

 

Allahumma salli

Nu dellooti julli

Ci yonnen bilaahi

Tey santa Ilaahi .

bottom of page