google.com, pub-1214054292722785, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

Salli Yaa Rabbi alaa seydi Limaamoo 

Bismi-l-Lahi Rahmaani Rahiim

 

 1. Salli yaa Rabbi alaa Seydi Limaamoo di sa soppe

Salli ya Rabbi alaa Seydi Limaamoo di sa ndawli

 

 1. Ña ka don seet ba ñu aksee te ne Baay Laay da nu lay jël

Sunu Yonnent da ni , ey waay , nungi daarloo sunu Buur ba

 

 1. Nikki réew ma ba ñu manko te ne Baay Laay du fi wax tey

Ña ñu yaakaar ba ñu génnée,  sunu Yonnent santa Buur ba

 

 1. Niti Kabweer ba ñu aksee te ne Baay Laay di na dem tey

Sunu Yonnent da ne man kat manu maa dem, santa Buur ba.

 

 1. Ba ñu forsee, te ne dey dem, ba mu geesoo ñu ne maalum

Ña ka doon wax, ña ñu àndal da ñu tiit , may santa Buur ba.

 

 1. Nikki Baay Laay ba mu wooteen ñu ne moo waay bumu jëm kaw

Na nu gaaw dem gisi goornoor, Njiin naan cey sunu Buur ba.

 

 1. Ki ma làngool, ku mu làngal doo tiit, doo wara daw lor

Nanu dem far, ba ca goornoor, ba ñu xam may ndawu Buur ba

 

 1. Ba ñu aksee , te ñu wër Maam, mu ne man may ki fi Buur tek

Di ko wooteel, di ko seetal, ku ma bañ doo gis Buur ba

 

 1. Ña fa doon wax bamu tontoo da ñu tiit naa fu nu jëm tey

Sunu Yonnent dafa am ndam te ñu làngal ko fa Buur ba

 

 1. Li nga doon wax , ku ko mos wax di nga daw mbaade nga sànku

Ku fi dul yaw naka mos seet, bamu xam kantanu Buur ba

 

 1. Nikki seen gal ga ñu teeral, Njiin naan kii du moo may jël

Du ma antan, bu ñu sonnal ña ka yor, maa nga ca Buur ba

 

 1. Ba ñu weddee la mu wax ñoom te ne Baay Laay di na dem tey

Ba mu tàbbee te di ñaanal ña ka yaakaar, santa Buur ba

 

 1. Ba mu déqéé ba ne kërKër da fa jub Béer fa la far des

Da nu far yéém te ne Baay Laay mooy Yonnent ba ca Buur ba

 

 1. Ku la dingat dafa xoolul say mey yaa jara àndal

Nu ngi lay gëm, di la doyloo, di la yaakaari fa Buur ba

 

 1. Sunu Yonnen ba mu faatoo da ñu doon wax fu nu jëm tey

Seydy Isaa dikk yeesal sunu ngëm nuy santa Buur ba

 

 1. Géej sàbbaa, nit sàbbaa , ngir bés booba lu am la

Jën yey teer , nit ñay for, ngir màgal sunu Buur ba

 

 1. Seydy Isaa jok waaraate ca mboolooma ne iskey

Dafa daaral la ñu doon wax mbiri Isaa ya fa Buur ba

 

 1. Nikki Baay Laay ba mu wootee te ne Seydeey ki ma doon wax

Da ne lee wér te du luy deñ, waxi Yonnen la fa Buur ba

 

 1. Yeen soodaan ci lu ngeen ngëp ba di gaaral sunu ndaw li

Sanga Soodaan mooy Baay Layy ki fi wooteel sunu Buur ba

 

 1. Na nga yër « Mat-u-Rasuul », gis la fa woy kat ya di wax ngir

Ba mu jéggée famu dal, xel du fa dem, bir na fa Buur ba

 

 1. Ba mu jéggée Medina, dal na fa Ngor, mawlidu Yoofin

Ba mu feeñee te ne may Maadiyu , kay bir na fa Buur ba

 

 1. Ba ka gàdaay ga dabee, saaba ya dar Maam ba ñu jiitlé

Ñu nga dal ngejja ga , foo faay sunu yaakaari Yonnen ba

 

 1. Niti Kabweer, ba ñu aksee fa Libaas “sarse” ko aw ay

Ba ñu naan yak ñi la doyloo daa nu leen soobi ca bëlbë

 

 1. Ba Libaas tontu ne yallaay ki ma doyloo, maa di soppeem

Bu ma paasee rëdu Béer koon du ma yaakaari soowoo ba

bottom of page