google.com, pub-1214054292722785, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

Yaa ilaahi fa sallim

Bismi Laahi Rahmaani Rahiimi

 

Bismi Laahi ma door woy wu jëm ci Seydi Limaamu

Tek ca ngirta lawoy Abdulaay « Jawaadu » Yonnent ba

Al hamdu li Laahi

 

Maam Libaas da ne Yallaa ma yonni , maa jara andal

« Insu wal jinnu » ñëw leen nu jaamu, naani ca Tuubee

Al hamdu li Laahi

 

Am na waa ju ko wax, Makka seet ko, Mbay jëkk wooli

Xañtu woote ba, jëf ay sunnam ba fekk Yonnent ba

Al hamdu li Laahi

 

Rabbi nee sama ndaw am na muhjisaat yu ma kiy jox

Nit ña yéému ci moom xam ne maa ko yonni ci dun ba

Al hamdu li Laahi

 

Njiin randal na fi geej , ak di rey mbindééf di dekkal

Wax xibaar yu di ñëw, lépp am na ba nuy sànta Buur ba

Al hamdu li Laahi

 

Njiin du tawte ci waame , da koy gëwéélu mu jalla

Duusi gééj du ko laal , moo di « santaral » ba ca Buur ba

Al hamdu li Laahi

 

« Santaral » bi ci biir rééw mi lampa yepp la leeral

Sap « kurang » ku ci taalul du leer  le, yaa di yonnen ba

Al hamdu li Laahi

 

Xabru yaa nga fa Baay laay, fuaar ba munga ca Limaamu

Ruu yi jof si na , Baay Laay waxoon na loolu ca demba

Al hamdu li Laahi

 

Aeropora nga Yoof , kuy “voyaase” taggu Limaamu

Ab ujjaaj du fi jok taggutil Limaamu ca been ba

Al hamdu li Laahi

 

Almadee nga fa Njiin , Mahdiyoo di tur wa ci baatin

Moom la tiim di “siñaale” , te naan yonnen ba ca beeñ ba

Al hamdu li Laahi

 

« Kapitaal » ba la Buur Yalla far « palaase » fa Baay Laay

Luy jaraafa ki buur, Yalla déj na leen fa yonnen ba

Al hamdu li Laahi

 

Waa léboo di xureysin ba doomi Ngor ya di ay gor

Ñoo di askanu Njiin, tektalam ba leer na fa Buur ba

Al hamdu li Laahi

 

Waalo yaa nga fa Baay Laay, Ajoor ya ñung fa Limaamu

Njamburaak, Bawalak Pël ya , ñepp seet si yonnen ba

Al hamdu li Laahi

 

Seyxu Ahmadu bambaa waxoon ne luy mbiri  xééwël

Yalla déj na ka fil Mustafaa, du jok fa yonnen ba

Al hamdu li Laahi

 

Lan la wax, da ne « raamal waraa fi kullil ufuuxi

Nay la fadli » , Yallaa ko dèj du jok fa yonnen ba

Al hamdu li Laahi

 

Soo yaboo na nga gëm, soo yaboo nga weddi Limaamu

Rabbi nee ku fi kontar ndawam du naani ca Tuubee

Al hamdu li Laahi

 

Maam Libaas da ne woon Abdulaay samap siiwël la

Mooy layook ñi ma kontar  te mooy « jawaadu » yonnen ba

Al hamdu li Laahi

 

Moo taxit mu taxaw naan Limaamu Laay sama maam la

Yàlla moo ko yabal, moo di mursalun ba ca sowu ba

Al hamdu li Laahi

 

Abdulaay ku la gis miin la , xam ni yaadi « jawaadu »

Rabbi mooy ki la fal « xawsu diiné » fii ba ca Pééy ba

Al hamdu li Laahi

 

Janqi Aljana, Firdawsi, yow sëriif la nu andal

Ngay badar ne ci seen biir , ma woy la ngir namma peey ba

Al hamdu li Laahi

 

Am nga ndam di sëriif yaa di waada yaa jara andal

Woolu ñay wu di sëf , yemtil ak « himaaru » ca ngaax ba

Al hamdu li Laahi

 

Yalla rus na la sakkaatu maa jinéé ki malaaka

Buuri adina , tampeel na koy garaad ca dënnëm ba

Al hamdu li Laahi

 

Xawsu diine ba, Baay Maamuray Ngalam gi ma yonnee

May idaaya ci Baay Laay ba woy sëtëm ya ca sowu ba

Al hamdu li Laahi

 

Melni Seydi Isaa doomi Baay Manjoon ja di “fardu”

Donna nab lewetaayam di “kansu nihma” ca sowu ba

Al hamdu li Laahi

 

Ak ku mel nikki Raan , doomi Baay Manjoon ja di “fardu”

Donna nab lewetaayam di “kansu nihma” ca sowu ba

Al hamdu li Laahi

 

Yaa Ilaahii fasallim , a la Nabiyi Limaamu

Gaaya sax di ko woy, am salamatan ba ca Tube

Al hamdu li Laahi

bottom of page